<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

 

ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ.

www.rta.mi.th/gjag/

RTA Mail

http://korlor.cloud.rta.mi.th/

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 
 

    พ.อ.ธนิสร   วงษ์กล้าหาษ   รอง ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเปลี่ยนแบบ  ป.  m 198  หน่วย กรม.ป.2 รอ.(ป.พัน.2 รอ. และ ป.พัน.21 รอ.   ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗    ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๗

 
                           
   
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
การจัดสรร นนส.ทบ.(๑/๕๖) นนส.เหล่า ร. และ นดย. ที่จะจบการศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ   ..รายละเอียดคลิก..
 
 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน     ..รายละเอียดคลิก..
 
 
ข้อมูลการสัมมนาเหล่า ป.ประจำปี ๒๕๕๖    
 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาต่างประเทศ
 
 

 
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
                     
พลโท ทลวงรณ   วรชาติ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกเปลี่ยนแบบ ป. m198  หน่วย กรม.ป.2 รอ. (ป.พัน.2 รอ. และ ป.พัน.21 รอ. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  และชมการยิงปืนใหญ่ในสนามยิงปืนทราบระยะ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่  
 

พลตรี บุญธรรม  โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่  ได้จัดงานทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๕๗     ณ  ศาสนสถาน ศป.   ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้พบปะกำลังพลพร้อมครอบครัว  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศป.  เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๕๗
 

พลตรีบุญธรรม   โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   ได้จัดงาน  วันทหารปืนใหญ่  ประจำปี  ๒๕๕๖   โดยมี พล.อ.อุดมเดช   สีตบุตร  รอง ผบ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๖ 
 

พลตรีบุญธรรม   โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย เฉลิมพระกียรติ  ๕  ธันวามหาราช   ณ  สนามกีฬาเอมพันธุ์  ศูนย์การทหารปืนใหญ่   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๖  
 

พลตรีบุญธรรม   โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ ๓ ธ.ค.๕๖  เวลา ๐๘๐๐  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดำเนินการสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์   และอำนาจการยิงของเหล่า ป. ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตร  วปอ.สปท. รุ่นที่ ๕๖ , ปรอ.สปท. รุ่นที่ ๒๖, วปม. รุ่นที่ ๗ , เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ,  สสท.สปท. รุ่นที่ ๕๕ , สวจ.สปท. รุ่นที่ ๑๑๓ , วทบ.ชุดที่ ๕๙ , รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๒ , รร.สธ.ทอ. รุ่นที่ ๕๘  พร้อมคณาจารย์   และเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๕๖  เวลา ๑๒๓๐  ณ พลับพลาเขาพุโลน สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี                 
 

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลโท ทลวงรณ   วรชาติ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โดย พลตรี บุญธรรม โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖
 

  ศูนย์การทหารปืนใหญ่   ได้จัดงานอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพล  เหล่า ป. ปี ๒๕๕๖  โดยมี  พลเอก ดร.ยอดยุทธ  บุญญาธิการ  หน.ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทน ผบ.ทบ.  ประธานในพิธี  เมื่อวันที่  ๒๐ ก.ย.๕๖
 
พลตรี บุญธรรม   โอริส
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

   ประวัติย่อผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

              อ่านรายละเอียดทั้งหมด  

          

      

 

 
 
 
พล.ต.บุญธรรม  โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พบปะกำลังพลของศูนย์การทหารปืนใหญ่    ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ ศป. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗
 
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดงานรดน้ำดำหัว พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้ข้าราชการ ศป.และครอบครัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๗ หรือเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗
 

พ.อ.บัณฑิต  สุวัฑฒน  รอง ผบ.รร.ป.ศป. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน "ต้านภัยยาเสพติด หัวใจสีขาว" ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖  ณ สนามหน้าพัน บร.กบร. ศป.เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๕๖ .เพิ่มเติม คลิก.

 

พล.ต.บุญธรรม  โอริส   ผบ.ศป.  ได้พบปะกำลังและครอบครัว  เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๖  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  ศป.  ในเวลา  ๐๙๐๐  และเมื่อเวลา  ๑๐๐๐ ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ณ ศาสนาสถาน ศป.         และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์                    ..เพิ่มเติม คลิก..

 
พลตรี บุญธรรม  โอริส    ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่     รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรค    อุปกรณ์ชุดตรวจสารเสพติด     และลูกบอลดับเพลิง   จากเทศบาลตำบลเขาพระงาม   เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๕๖   ณ ห้องประชุม ๑  บก.ศป. .รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก..
 
พลตรี บุญธรรม  โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่  ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ. /ผู้แทน ผบ.ทบ. ในพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายใน ทบ.  (๙ กลุ่มหน่วย)ประจำปี๒๕๕๖ ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.  เขาปากทวาร  ศูนย์การทหารราบ  จ.ประจวบคีรีขันธ์   เมื่อ ๒๒  ก.พ. ๕๖.         .รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก..
 
พล.ต.บุญธรรม  โอริส  ผบ.ศป.ได้ต้อนรับ       ครู -อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วิทยาการการทหาร  เมื่อวันที่  ๓ ก.พ. ๕๖  ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
คณะแม่บ้าน ศป. มอบทุนให้กับคนพิการที่พักอยู่ในค่ายพลโยธิน  เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค. ๕๖
 
นางสุรีย์พร  โอริส    ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ รศ.นราพร จันทร์โอชา  นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก   และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐