<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

 

ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ.

www.rta.mi.th/gjag/

RTA Mail

http://korlor.cloud.rta.mi.th/

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 
 
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์ เสธฯ ศป. เป็นประธานในงานคืนความสุขให้กับชาวโคกสำโรง เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗ ณ พื้นที่ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งมีสื่อมวลชน หน่วยราชการ ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
พ.อ.อัมรินทร์  ทรงผาสุข รอง เสธฯ ศป. เป็นประธานงานคืนความสุขให้กับชาวลพบรี ณ ตลาดสด สวัสดิการ ศป. เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ซึ่งมีหน่วยราชการ ประชาชน ร่วมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจและมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
 
                           
   

 
คำสั่ง ศป. เรื่อง ให้บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการ รายละเอียดคลิก
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน >>รายละเอียดคลิก
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
การจัดสรร นนส.ทบ.(๑/๕๖) นนส.เหล่า ร. และ นดย. ที่จะจบการศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ   ..รายละเอียดคลิก..
 
 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน     ..รายละเอียดคลิก..
 
 
ข้อมูลการสัมมนาเหล่า ป.ประจำปี ๒๕๕๖    
 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาต่างประเทศ
 
 

 
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
                     
พลโท ทลวงรณ   วรชาติ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกเปลี่ยนแบบ ป. m198  หน่วย กรม.ป.2 รอ. (ป.พัน.2 รอ. และ ป.พัน.21 รอ. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  และชมการยิงปืนใหญ่ในสนามยิงปืนทราบระยะ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่  
 

พลตรี บุญธรรม  โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่  ได้จัดงานทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๕๗     ณ  ศาสนสถาน ศป.   ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้พบปะกำลังพลพร้อมครอบครัว  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศป.  เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๕๗
 

พลตรีบุญธรรม   โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   ได้จัดงาน  วันทหารปืนใหญ่  ประจำปี  ๒๕๕๖   โดยมี พล.อ.อุดมเดช   สีตบุตร  รอง ผบ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๖ 
 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดำเนินการสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์   และอำนาจการยิงของเหล่า ป. ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตร  วปอ.สปท. รุ่นที่ ๕๖ , ปรอ.สปท. รุ่นที่ ๒๖, วปม. รุ่นที่ ๗ , เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ,  สสท.สปท. รุ่นที่ ๕๕ , สวจ.สปท. รุ่นที่ ๑๑๓ , วทบ.ชุดที่ ๕๙ , รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๒ , รร.สธ.ทอ. รุ่นที่ ๕๘  พร้อมคณาจารย์   และเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๕๖  เวลา ๑๒๓๐  ณ พลับพลาเขาพุโลน สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี                 
 

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลโท ทลวงรณ   วรชาติ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โดย พลตรี บุญธรรม โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖
 
 

 

พลตรี บุญธรรม   โอริส
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

   ประวัติย่อผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

              อ่านรายละเอียดทั้งหมด  

          

      

 

 
พ.อ.บัณฑิต  สุวัฑฒน  รอง ผบ.รร.ป.ศป.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
คุณสุรีย์พร  โอริส   ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระบือบำบัด  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๗   เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๗ ณ สนง.กระบือบำบัด ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
พล.ต.บุญธรรม  โอริส  ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
พล.ต.บุญธรรม  โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พบปะกำลังพลของศูนย์การทหารปืนใหญ่    ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ ศป. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗
 
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดงานรดน้ำดำหัว พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้ข้าราชการ ศป.และครอบครัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๗ หรือเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗
 
พ.อ.ธนิสร   วงษ์กล้าหาษ   รอง ผบ.ศป.  เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกเปลี่ยนแบบ ป.m198 หน่วย กรม.ป.2 รอ. (ป.พัน.2 รอ.และ ป.พัน.21 รอ. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - - :แผนกสารสนเทศ กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>