<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

 

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
                               

- ประกาศเชิญชวนเสนอข้อมูลระบบตรวจค้นหาตำแหน่ง ป.ข้าศึก

                     
พลตรี สุรศักดิ์   แพน้อย   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วย จัดกิจกรรมพิธี ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี   เมื่อ 9 มิ.ย.59
 
 พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย    ผบ.ศป.  เป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะนายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน  และ นักเรียนนายสิบ ประจำปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่    ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี   เมื่อ 9 มิ.ย.59
 
พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย    ผบ.ศป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สวนราชานุสรณ์ เทศบาลเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี  เมื่อ 9 มิ.ย.59
 
พลตรี สุรศักดิ์ แพน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ให้กับบุตรข้าราชการของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่     ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี   เมื่อ 7 มิ.ย.59
 
 พันเอก ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2559 โดย ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ณ สโมสรนายทหารค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี  เมื่อ 7 มิ.ย.59
 
 พล.ต.สุรศักดิ์   แพน้อย    ผบ.ศป.   ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559   ครั้งที่ 1 โดย ศป. ร่วมกับเหล่ากาชาด จว.ลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องอบรม พัน.บร.กบร.ศป. อ.เมือง จว.ลพบุรี  เมื่อ 24 มี.ค.59
 
  นางประภัสสร   อัมรานนท์    รองประธานชมรมแม่บ้าน ศป. และคณะ มอบทุนให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศป.  จำนวน   3 ทุนๆ ละ 500 บาท  ณ บ้านพักข้าราชการ ศป. ค่ายพหลโยธิน อ.เมือง จว.ลพบุรี  เมื่อ 23 มี.ค. 59
 
พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย   ผบ.ศป.  นำคณะข้าราชการ และกำลังพล ศป. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ ฯ เมื่อ 21 มี.ค.59
 
เมื่อ 14 มี.ค.59 เวลา 1000 ศบภ.ยศ.ทบ. โดย ศบภ.ศป. นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายให้กับราษฎรในชุมชนหมู่ที่ 6-7 รวม 300 ครัวเรือน ณ บ้านห้วย ลวก ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี รวมปริมาณน้ำ จำนวน 40,000 ลิตร
 

เมื่อ 29 ก.พ.59 เวลา 0830 พ.อ.ชุมพล พมพาภรณ์  เป็นผู้แทน ผบ.ศป. ร่วมพิธีเปิดอบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ณ เทศบาล ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

  พ.อ.มณฑล บุญไทย  รอง ผบ.รร.ป.ศป. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ทหารกองหนุน ณ สปพ.(เก่า)

   คุณประภัสสร   อัมรานนท์     รองประธานชมรมแม่บ้าน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการกระบือบำบัด ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 10   บริเวณสำนักงานโครงการกระบือบำบัดฯ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

     พ.อ.เฉลิมชัย  ไชยสวัสดิ์   รอง ผบ.ศป.(1)  เป็นประธานพิธี   เนื่องใน วันมาฆบูชา ณ ศาสนสถาน ศป.  อ.เมือง จ.ลพบุรี

   พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป.  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ  ณ  ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลพบุรี  เมื่อ 8 มี.ค.59

 

        พลตรี สุรศักดิ์   แพน้อย      ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับมอบรางวัลนวัตกรรมและนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหมประจำปี ๒๕๕๘โดยได้รับรางวัลที่๒ในโครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เป็นรถยกขนกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบมีไฮดรอลิค เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๗ และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๑ ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผลงานนวัตกรรม ของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘

 

 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

 

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>