<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

kkkkn

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
 
                               
- คำสั่ง ศป. ให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเลื่อนชั้นเงินเดือน และ รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา ...คลิก....

 

 

                     

     เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศป.จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่  ผบ.ศป. ระหว่าง พล.ต สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. ท่านเก่า กับ พล.ต. ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ ผบ.ศป. ท่านใหม่ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พล.ต. ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ เป็น ผบ.ศป.
 

        เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย พลตรี ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของศูนย์การทหารปืนใหญ่ รวมทั้ง ชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำโดย คุณประภัสสร อัมรานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี

 
พลตรี ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

Placeholder image

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>