<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

 
 
 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
                           
 

- ประกาศเชิญชวนเสนอข้อมูลระบบตรวจค้นหาตำแหน่ง ป.ข้าศึก

                     

      ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดย พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย   ผบ.ศป.      ได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ โดยมี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน  และ พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร  ผบ.สส. เป็นประธานรับการเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘

 
  พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย  ผบ.ศป. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ เมื่อ 24 ส.ค. 58 ณ สปพ.  ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
   พ.อ.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์ รอง ผบ.ศป.(1) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วม เหล่า  ร., ม., ป., ช., และ ส.  ประจำปี 2558    เมื่อ 21 ส.ค.58   ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศป.  ค่ายพหลโยธิน    ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
 

 พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วม เหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปี 2558 เมื่อ 17 ส.ค. 58  เวลา 1000   หอประชุมอเนกประสงค์ ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

        ศป. จัดพิธีปลูกป่าเฉลิมเกียรต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล        แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท 12 สิงหามหาราชชินี       โดยมี พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย  ผบ.ศป. เป็นประธานพิธี  เมื่อ 7 ส.ค. 58 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศป.  ค่ายพหลโยิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

  พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 12 ส.ค. 58 ณ ศาลาประคม และ สวนราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
 

        พลตรี สุรศักดิ์   แพน้อย      ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับมอบรางวัลนวัตกรรมและนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหมประจำปี ๒๕๕๘โดยได้รับรางวัลที่๒ในโครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เป็นรถยกขนกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบมีไฮดรอลิค เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๗ และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๑ ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผลงานนวัตกรรม ของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘

 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

          

      

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>