<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

 
 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
 
  
 
 
 
 
 
                     
    
      ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดพลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา   ครบรอบ ๑๑๗ ปี  ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่   ค่ายพหลโยธิน และพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ๑๑๗ ปี เจ้าคุณพหลพลพยุหเสนา    เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๕๘ ณ ค่ายพหลโยธิน
พล.ท.กฤษฎา  อารีรัชชกุล  จก.ยศ.ทบ. และ พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป. พร้อมคณะผู้แทนหน่วย ตรวจเยี่ยมการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วย ป.๒ รอ. โดยมี พ.อ.เจริญชัย  หินเธาว์ รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ., ผบ.ป.๒ รอ., รอง เสธ.กกล.บูรพา และ ฝสธ.กกล.บูรพา ให้การต้อนรับบริเวณ บ.ท่าพระจันทร์ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกันนี้ ชมรมแม่บ้าน ศป.  โดย  การนำของ คุณ กรรณิการณ์  แพน้อย  ภริยา ผบ.ศป. ได้ร่วมในการรำถวายมือ เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
   ศป. จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 58 ณ ศาสนสถาน ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
   พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. เป็นประธานพิธีงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก สปพ. กำลังพล นขต.ศป. และครอบครัว ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 57 ณ สนามหน้า บก.ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี

      พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. และคณะ ร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจสู่ผู้บริโภค พัฒนาสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 57 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อ.เมือง จว.ลพบุรี
       พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. ร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 ณ วัดพระศรีมหาธาต อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
   พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. เป็นประธานพิธีวันสถาปนาหน่วย พัน.ป.ศป. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 57 ณ บก.พัน.ป.ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
        ศป. จัดกิจกรรมงาน "วันทหารปืนใหญ่" โดยมี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 57 ณ ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
       พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย  ผบ.ศป.  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรม (หนองคู) ของวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดหนองคู) ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี
        พลโท กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พลตรี สุรศักดิ์  แพน้อย ผบ.ศป. ให้การต้อนรับ
      ศป. โดย พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย ผบ.ศป. ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
  ศป.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ณ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ศป. เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
     พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย ผบ.ศป. ร่วมงาน พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ เทศบาล ต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี
    พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วย กรมทหารปืนใหญ่ที่   รักษาพระองค์ ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการ ณ ค่ายพรหมโยธี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 
       พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป.ได้เข้าประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๕๘  เรื่อง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในเขตทหารอย่างมีประสิทธิภาพ   โรงแรมลพบุรีอินน์ จ.ลพบุรี
     พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป. ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในรูปแบบ Morning Brief  ครั้งที่ 12     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
       พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป.   ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 57
        พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย เป็นประธานพิธี   จุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาล ต.เขาพระงาม เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

 

 

 

 

 

 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

          

      

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>