<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

kkkkn

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
 
                               
- คำสั่ง ศป. ให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเลื่อนชั้นเงินเดือน และ รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา ...คลิก....

 

 

                     

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 07.45 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พลตรี ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ข้าราชการ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ทำกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในหัวข้อกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    โดย พลตรี ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่  เป็นผู้นำร้องเพลงชาติ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ปิดท้ายด้วยการ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
พ.อ.มณฑล บุญไทย รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ สนามกีฬาเอมพันธุ์ เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๕๙
 
พ.อ.มณฑล บุญไทย รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานบวงสรวงและ วางเสาเอก-โท ของอาคารฝึกของ ศป. เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๕๙
 
เมื่อ 22 พ.ย.59 เวลา 1545 นางประภาพันธ์ บุญไทย รองประธานชมรมแม่บ้าน ศป. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระบือบำบัด ศป. รุ่นที่ 12 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ สำนักงานโครงการกระบือบำบัด ศป.
 

 
พลตรี ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

Placeholder image

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>