<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

 
 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
                     
    

     ศป. จัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน เมื่อวันที่  27เม.ย.58 ณ ศาสนสถาน ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. เป็นประธานพิธี

         พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป.พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวร  มหาราช  เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 ณ หอประชุม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
         คุณกรรณิการ์   แพน้อย  ประธานชมรมแม่บ้าน ศป. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน โดย ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   เมื่อ  20 เม.ย.58  ณ    ศูนย์การเรียนรู้ ศป.   รร.ปศป. ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
          พล.ต.สุรศักดิ์   แพน้อย    ผบ.ศป    จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี   ณ วัดพิชัยปุรณาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 58 
           ศป.  จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  สรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัว  ขอพรจาก ผบ.ศป. เมื่อวันที่ 10 เม.ย.58 ณ ศาสนสถาน ศป. ค่ายพหล โยธิน  ต.เขาพระงาม อ.เมือง  จว.ลพบุรี
 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

          

      

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>