<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 
 

 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
   
 
 
 
 

 

 
  
                     
    
        พลโท กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พลตรี สุรศักดิ์  แพน้อย ผบ.ศป. ให้การต้อนรับ
      ศป. โดย พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย ผบ.ศป. ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
  ศป.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ณ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ศป. เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
     พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย ผบ.ศป. ร่วมงาน พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ เทศบาล ต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี
    พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วย กรมทหารปืนใหญ่ที่   รักษาพระองค์ ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการ ณ ค่ายพรหมโยธี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 
       พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป.ได้เข้าประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๕๘  เรื่อง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในเขตทหารอย่างมีประสิทธิภาพ   โรงแรมลพบุรีอินน์ จ.ลพบุรี
     พล.ต.สุรศักดิ์  แพน้อย  ผบ.ศป. ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในรูปแบบ Morning Brief  ครั้งที่ 12     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
  ประธานชมรมแม่บ้าน ศป. ได้มอบทุนให้กับบุตรที่มีความพิการ ในส่วนของกำลังพล ศป. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗
        นางกรรณิการ์ แพน้อย    ประธานชมรมแม่บ้าน ศป.   ได้จัดการประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการ ชมรมแม่บ้าน ศป. ครั้งที่ ๑/๕๘ เมื่อวันที่  ๒๑ พ.ย. ๕๗
       พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป.   ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 57
        พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย เป็นประธานพิธี   จุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาล ต.เขาพระงาม เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

 

 

 

 

 

 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

          

      

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>