<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

 
 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
                     

        พลตรี สุรศักดิ์   แพน้อย      ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับมอบรางวัลนวัตกรรมและนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหมประจำปี ๒๕๕๘โดยได้รับรางวัลที่๒ในโครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เป็นรถยกขนกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบมีไฮดรอลิค เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๗ และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๑ ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผลงานนวัตกรรม ของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘

      พ.อ.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์ รอง ผบ.ศป.(1) และคณะ ตรวจเยี่ยมการยิง ป.105 มม.และ 155 มม. ด้วยกระสุนพิเศษ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58 ณ สนามฝึกยิง ป. ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

       พล.ต.สุรศักดิ์   แพน้อย  ผบ.ศป. และคณะ  ตรวจเยี่ยมการฝึกยิง ป. ซีซ่า ด้วยกระสุนพิเศษ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.58 ณ สนามฝึกยิง ป. ศป.      ค่าพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

 
 
 
 
 
          
 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

          

      

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>