<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

กองพันบริการ

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศป.

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

 

ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ.

www.rta.mi.th/gjag/

RTA Mail

http://korlor.cloud.rta.mi.th/

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 
 
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์ เสธฯ ศป. เป็นประธานในงานคืนความสุขให้กับชาวโคกสำโรง เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗ ณ พื้นที่ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งมีสื่อมวลชน หน่วยราชการ ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
พ.อ.อัมรินทร์  ทรงผาสุข รอง เสธฯ ศป. เป็นประธานงานคืนความสุขให้กับชาวลพบรี ณ ตลาดสด สวัสดิการ ศป. เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ซึ่งมีหน่วยราชการ ประชาชน ร่วมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจและมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
 
                           
   

  ศป.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี ๕๘   รายละเอียด คลิก        

คำสั่ง ศป.เรื่องให้บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการรายละเอียดคลิก
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน >>รายละเอียดคลิก
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
การจัดสรร นนส.ทบ.(๑/๕๖) นนส.เหล่า ร. และ นดย. ที่จะจบการศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ   ..รายละเอียดคลิก..
 
 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน     ..รายละเอียดคลิก..
 
 
ข้อมูลการสัมมนาเหล่า ป.ประจำปี ๒๕๕๖    
 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาต่างประเทศ
 
 

 
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
                     
พิธีรับ - ส่งหน้าที่  และธงประจำหน่วย  ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โดย พลโท บุญธรรม โอริส   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่  กับ  พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๗ ณ สนามหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน
 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดย พลตรี บุญธรรม  โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่  จัดงานอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่า ป. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๗
 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยพลตรีบุญธรรม  โอริส  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี    ณ สนามกีฬา เอมพันธุ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
พลโท ทลวงรณ   วรชาติ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกเปลี่ยนแบบ ป. m198  หน่วย กรม.ป.2 รอ. (ป.พัน.2 รอ. และ ป.พัน.21 รอ. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  และชมการยิงปืนใหญ่ในสนามยิงปืนทราบระยะ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่  
 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดำเนินการสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์   และอำนาจการยิงของเหล่า ป. ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตร  วปอ.สปท. รุ่นที่ ๕๖ , ปรอ.สปท. รุ่นที่ ๒๖, วปม. รุ่นที่ ๗ , เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ,  สสท.สปท. รุ่นที่ ๕๕ , สวจ.สปท. รุ่นที่ ๑๑๓ , วทบ.ชุดที่ ๕๙ , รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๒ , รร.สธ.ทอ. รุ่นที่ ๕๘  พร้อมคณาจารย์   และเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๕๖  เวลา ๑๒๓๐  ณ พลับพลาเขาพุโลน สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี                 
 

 

 
พลตรี สุรศักดิ์  แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

          

      

 

 
พ.อ.บัณฑิต  สุวัฑฒน  รอง ผบ.รร.ป.ศป.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
คุณสุรีย์พร  โอริส   ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระบือบำบัด  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๗   เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๗ ณ สนง.กระบือบำบัด ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
พล.ต.บุญธรรม  โอริส  ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
พล.ต.บุญธรรม  โอริส   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พบปะกำลังพลของศูนย์การทหารปืนใหญ่    ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ ศป. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗
 
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดงานรดน้ำดำหัว พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้ข้าราชการ ศป.และครอบครัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๗ หรือเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗
 
พ.อ.ธนิสร   วงษ์กล้าหาษ   รอง ผบ.ศป.  เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกเปลี่ยนแบบ ป.m198 หน่วย กรม.ป.2 รอ. (ป.พัน.2 รอ.และ ป.พัน.21 รอ. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - - :แผนกสารสนเทศ กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>