<<< - - - : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง- - - >>
 

 

ผังการจัดหน่วย

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

แผนกธุรการ

 

กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ศูนย์จัดการองค์ความรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ท่องเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

 
 
                           
                               

- ประกาศเชิญชวนเสนอข้อมูลระบบตรวจค้นหาตำแหน่ง ป.ข้าศึก

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน   ไถ่ชีวิตกระบือไทย เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
พลตรีสุรศักดิ์  แพน้อย  ผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ เปิดเผยว่า ศูนย์การทหารปืนใหญ่กำหนดจัดโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือไทยเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม      พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 และอนุรักษ์กระบือไทยไม่ให้สูญพันธุ์ สามารถนำกระบือซึ่งเป็นสัตว์แรงงานมาทดแทนพลังงานจากเครื่องจักรกล รวมทั้งเป็นการช่วยลดมลภาวะอันทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเอมพันธุ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

                     
    พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป. และคณะ ร่วมพิธีวางพวงและบำเพ็ญกุศล ในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 129 ปี ใน 5 ส.ค.59 ณ พล.ป. ค่ายพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ 3 ส.ค.59 เวลา 0800

    พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย  ผบ.ศป.  เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ณ สนามหน้า กรม.นร.รร.ป.ศป.  เมื่อ 3 ก.ค.59 เวลา 0700

    พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอำไภย์ เสธ.ศป. เป็นผู้แทน ผบ.ศป. ร่วมงานฉลองรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  เมื่อ 1 ก.ค.59 เวลา 0930

    พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย  ผบ.ศป.   รับมอบโคกระบือ จากวัดโพธิ์เผือก โดยมี พล.อ.วิชย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ณ วัดโพธิ์เผือก ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อ 31 ก.ค.59 เวลา 0900

  พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ รอง ผบ.ศป.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ศป. ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โครงการ "ประชารัฐ รวมใจภักดิ์ ป่ารักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี  เมื่อ 29 ก.ค.59 เวลา 0930

  พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย  ผบ.ศป.  ร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและวางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดป่าธรรมโสภณ และสวนราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี  เมื่อ 28 ก.ค.59

   พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย ผบ.ศป./ผบ.รร.ป.ศป. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ, มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน เหล่า ป. รุ่นที่ 6 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี  วันที่ 29 ก.ค. 59 เวลา 0900

     พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย   ผบ.ศป.   ร่วพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ สวนราชานุสรณ์และศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เมื่อ 28 ก.ค.59 เวลา 0730

        พลตรี สุรศักดิ์   แพน้อย      ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับมอบรางวัลนวัตกรรมและนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหมประจำปี ๒๕๕๘โดยได้รับรางวัลที่๒ในโครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เป็นรถยกขนกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบมีไฮดรอลิค เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๗ และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๑ ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผลงานนวัตกรรม ของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘

 

 
พลตรี สุรศักดิ์    แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 

 

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ร่วมติดต่อสือสาร
ผ่านทาง
 facebook
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   ต.เขาพระงาม   อ.เมือง   จว.ลพบุรี   ๑๕๑๖๐

                  <<< - - -  กองยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่- - - >>