พิมพ์

อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

             จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒   เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงาม ความดีของ  ฯพณฯ  ที่มีต่อประเทศชาติ  นานัปการ