ARTILLERY CENTER

ส.ต.พรเพชร สุขประสงค์

ส.ต.พรเพชร สุขประสงค์

พล.ต.เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผบ.ศป. เป็นประธานการจัดกิจกรรมการปลูกต้นปอเทือง และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับ ผบ.นขต.ศป. ผู้แทนเทศบาล ต.เขาพระงาม และผู้แทน อบต.เพนียด วันที่ ๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณทางเข้าสนามยิงปืนใหญ่ ศป.

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ศป. ระหว่าง คุณ กานดา พูลอำไภย์ และ คุณ ระวีวรรณ พิมพ์ทนต์ เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ศป. จัดพิธี รับ–ส่งหน้าที่ ผบ.ศป. ระหว่าง พล.ท.ไกรเวทย์ พูลอำไภย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ พล.ต.เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผบ.ศป. ท่านใหม่ โดยมีพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพหลพลพยุหเสนา ศป.