ARTILLERY CENTER

Pfc.Phonphet

Pfc.Phonphet

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 1600 พล.ต.เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผบ.ศป. ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกาย พร้อมด้วย ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัว เส้นทาง บก.ศป. - สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายพหลโยธิน)

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 15.00 พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พิมพ์ทนต์ ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่บุตรของกำลังพลศูนย์การทหารปืนใหญ่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

เมื่อ 3 มิ.ย.62 เวลา 0730 พ.อ.ทวนชัย  นัดนะรา รอง ผบ.ศป.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ศป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 31 พ.ค. 62  เวลา 1000  พล.ต.เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธี กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมคณะนายทหาร และข้าราชการ ร่วมพิธี กรุณามอบพันธุ์กล้าให้กับ ผบ.หน่วย ณ  บริเวณสวนสุขภาพกังวาลไกล ศป. ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 เวลา 0800  พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พิมพ์ทนต์  ผบ.ศป. ร่วมพิธี โครงการพระดาบสสัญจร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ต.เพนียด  ณ วัดราชบรรทม ต.เพนียด  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี

 

เมื่อ 23 พ.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พิมพ์ทนต์ ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 พลัดที่ 1  ณ สนามหญ้าหน้า กองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายพหลโยธิน)

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 62 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้นำกำลังพล ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระงามและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยพัฒนาความสะอาดบริเวณพื้นที่ ประตูทางเข้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ถึงบริเวณพื้นที่สนามฝึกซ้อมยิงปืน กองพลทหารปืนใหญ่ ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 62 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หน้าอนุสาวรีย์ พล.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนาโดยนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 จะเข้ารับการฝึกวิชาปืนใหญ่สนาม และ วิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ในห้วงวันที่ 24 มี.ค. – 11 เม.ย. 62 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

วันที่  24 ม.ค. 62 เวลา 0800  ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูให้กับคณะนายทหารนักเรียน, นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูบาอาจารย์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศป.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดหน่วยเข้าร่วมสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 จำนวน 3 กองพัน ได้แก่ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่, กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

StartPrev123NextEnd
Page 1 of 3